Học tiếng Anh > chat

chat

nói chuyện, tán gẫu;
« Back to Glossary Index