Học tiếng Anh > cheat

cheat

lừa, lừa đảo; trò lừa đảo, trò gian lận
« Back to Glossary Index