Học tiếng Anh > close

close

đóng kín, chật chội, che đậy
« Back to Glossary Index