Học tiếng Anh > closed

closed

bảo thủ, không cởi mở, khép kín
« Back to Glossary Index