Học tiếng Anh > closet

closet

buồng, phòng để đồ, phòng kho
« Back to Glossary Index