Học tiếng Anh > cold

cold

lạnh, sự lạnh lẽo, lạnh nhạt
« Back to Glossary Index