Học tiếng Anh > collapse

collapse

đổ, sụp đổ; sự đổ nát, sự sụp đổ
« Back to Glossary Index