Học tiếng Anh > completely

completely

hoàn thành, đầy đủ, trọn vẹn
« Back to Glossary Index