Học tiếng Anh > congratulations

congratulations

sự chúc mừng, khen ngợi; lời chúc mừng, khen ngợi (s)
« Back to Glossary Index