Học tiếng Anh > conscious

conscious

tỉnh táo, có ý thức, biết rõ
« Back to Glossary Index