Học tiếng Anh > consider

consider

cân nhắc, xem xét; để ý, quan tâm, lưu ý đến
« Back to Glossary Index