Học tiếng Anh > consideration

consideration

sự cân nhắc, sự xem xét, sự để ý, sự quan tâm
« Back to Glossary Index