Học tiếng Anh > constant

constant

kiên trì, bền lòng
« Back to Glossary Index