Học tiếng Anh > crack

crack

cừ, xuất sắc; làm nứt, làm vỡ, nứt nẻ, rạn nứt
« Back to Glossary Index