Học tiếng Anh > credit

credit

sự tin, lòng tin, danh tiếng; tiền gửi ngân hàng
« Back to Glossary Index