Học tiếng Anh > criminal

criminal

có tội, phạm tội; kẻ phạm tội, tội phạm
« Back to Glossary Index