Học tiếng Anh > crisis

crisis

sự khủng hoảng, cơn khủng hoảng
« Back to Glossary Index