Học tiếng Anh > critical

critical

phê bình, phê phán; khó tính
« Back to Glossary Index