Học tiếng Anh > cross

cross

vượt qua
« Back to Glossary Index