Học tiếng Anh > cross

cross

cây Thánh Giá, nỗi thống khổ; sự băng qua; băng qua, vượt qua
« Back to Glossary Index