Học tiếng Anh > deal

deal

phân phát, phân phối; sự giao dịch, thỏa thuận mua bán
« Back to Glossary Index