Học tiếng Anh > dear

dear

thân, thân yêu, thân mến; kính thưa, thưa
« Back to Glossary Index