Học tiếng Anh > decay

decay

tình trạng suy tàn, suy sụp, tình trạng đổ nát
« Back to Glossary Index