Học tiếng Anh > decoration

decoration

sự trang hoàng, đồ trang hoàng, trang trí
« Back to Glossary Index