Học tiếng Anh > disgusting

disgusting

làm ghê tởm, kinh tởm
« Back to Glossary Index