Học tiếng Anh > dish

dish

đĩa (đựng thức ăn)
« Back to Glossary Index