Học tiếng Anh > disk

disk

đĩa, đĩa hát
« Back to Glossary Index