Học tiếng Anh > dismiss

dismiss

giải tán (quân đội, đám đông); sa thải (người làm)
« Back to Glossary Index