Học tiếng Anh > display

display

bày tỏ, phô trương, trưng bày; sự bày ra, phô bày, trưng bày
« Back to Glossary Index