Học tiếng Anh > dissolve

dissolve

tan rã, phân hủy, giải tán
« Back to Glossary Index