Học tiếng Anh > distinguish

distinguish

phân biệt, nhận ra, nghe ra
« Back to Glossary Index