Học tiếng Anh > disturb

disturb

làm mất yên tĩnh, làm náo động, quấy rầy
« Back to Glossary Index