Học tiếng Anh > doctor

doctor

bác sĩ y khoa, tiến sĩ
« Back to Glossary Index