Học tiếng Anh > domestic

domestic

vật nuôi trong nhà, (thuộc) nội trợ, quốc nội
« Back to Glossary Index