Học tiếng Anh > dominate

dominate

chiếm ưu thế, có ảnh hưởng, chi phối; kiềm chế
« Back to Glossary Index