Học tiếng Anh > downstairs

downstairs

ở dưới nhà, ở tầng dưới; xống gác; tầng dưới
« Back to Glossary Index