Học tiếng Anh > drag

drag

lôi kéo, kéo lê
« Back to Glossary Index