Học tiếng Anh > dramatic

dramatic

như kịch, như đóng kịch, thích hợp với sân khấu
« Back to Glossary Index