Học tiếng Anh > dryer

dryer

máy sấy khô
« Back to Glossary Index