Học tiếng Anh > educate

educate

giáo dục, cho ăn học; rèn luyện
« Back to Glossary Index