Học tiếng Anh > educated

educated

được giáo dục, được đào tạo
« Back to Glossary Index