Học tiếng Anh > efficient

efficient

có hiệu lực, có hiệu quả
« Back to Glossary Index