Học tiếng Anh > elect

elect

bầu, quyết định
« Back to Glossary Index