Học tiếng Anh > elegant

elegant

thanh lịch, tao nhã
« Back to Glossary Index