Học tiếng Anh > everything

everything

mọi vật, mọi thứ
« Back to Glossary Index