Học tiếng Anh > evidence

evidence

điều hiển nhiên, điều rõ ràng
« Back to Glossary Index