Học tiếng Anh > evil

evil

xấu, ác; điều xấu, điều ác, điều tai hại
« Back to Glossary Index