Học tiếng Anh > exact

exact

chính xác, đúng
« Back to Glossary Index