Học tiếng Anh > exactly

exactly

chính xác, đúng đắn
« Back to Glossary Index