Học tiếng Anh > examine

examine

thẩm tra, khám xét, hỏi han (thí sinh)
« Back to Glossary Index